Lage minnesmerke over Jon Andreas Savio

Bildene viser hvordan Tore har jobbet med et minnesmerke over Jon Andreas Savio i Bugøyfjord i 2003 og 2004.

Klikk på boken og sidene for å bla: