Dekor på lekestabburet. Temaet for barnehagen var gård. Utsmykningen skulle gjenspeile temaet.