Utsmykning på Hammerdalen Barnehage

I 2015 fikk tre kunstnere fra Skaun kommune oppdraget til å utsmykke en ny barnehage. De tre kunstnere var Inge Gravdal ( skulptur ute ), Tore Engen ( maleri inne i trappoppgangen) og Marian Roodenburg ( ute, vegger og takk på et lekestabbur og en vegg i et lekeverksted)

Utsmykningen ble levert i juni 2015 og barnehagen ble åpnet i august 2015.

Temaet for utsmykningen er på gården:  Lekende barn og dyr.