Utsmykning Hammerdalen barnehage

Tores del av utsmykningen i Hammerdalen barnehage i Buvika. Utsmykningen ble laget av tre kunstnere fra Skaun kommune, Inge Gravdal ( skulptur ute); Marian Roodenburg ( vegg og  takk på lekestabburet ute og vegg i barneverksted) og Tore Engen ( vegg i trappoppgangen innvendig og maleri i administrasjonsavdelingen)

Utsmykningen ble ferdig i juni 2015 og åpningen av barnehagen var i september 2015.